Plan treningowy – kwiecień 2019

Indywidualne tempo można wyznaczyć na podstawie aktualnego wyniku z testu Coopera i tabeli poniżej:

tabela_tempa