Dołącz do nas

 

Osoby chcące zostać członkami Stowarzyszenia Miechowicka Grupa Biegowa prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz dostarczenie jej Zarządowi Stowarzyszenia.

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia uchwałę o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.