Kontakt

STOWARZYSZENIE MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA

 KRS: 0000547926

REGON: 361010830

NIP: 626-30-17-490

info@mgb.bytom.pl

 

Rachunek bankowy:

PKO BP 1 Oddział w Bytomiu

41 1020 2368 0000 2202 0476 0387

 

Adres korespondencyjny:

  41-923 Bytom

  ul. Felińskiego 6/21