Plan treningowy – czerwiec 2018

Indywidualne tempo można wyznaczyć na podstawie aktualnego wyniku z testu Coopera i tabeli poniżej:

tabela_tempa