Struktura organizacyjna

Zarząd

prezes Beata Adamczyk-Nowak beata.adamczyk-nowak@mgb.bytom.pl
wiceprezes Piotr Kandora piotr.kandora@mgb.bytom.pl
członek zarządu Justyna Urbańska justyna.urbanska@mgb.bytom.pl
członek zarządu Andrzej Gębski andrzej.gebski@mgb.bytom.pl
członek zarządu Marek Kojda marek.kojda@mgb.bytom.pl

Komisja rewizyjna

członek komisji Bartosz Zamojski
członek komisji Damian Nitecki
członek komisji Kornelia Śliwa
członek komisji Jacek Lepich